۱۳۹۴ اسفند ۲۷, پنجشنبه

حی علی خیرالعمل


بانگ برآمد
به نیکوترین کارها.
به باران وضو ساخته ام
سینه ات را بیاور
             
سر بگذارم
هنگام ستایش است و سپاس
به نمازت ایستاده ام
                   
در حرم بهار.
بیست و هفتم اسفند نود و چهار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر