۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

جفا


از میان نوشته های دیرین 
یک دم آخر نامدی بنشینی و بنشـــــــــــــــــانیم
تا که لختی بشنوی راز دل پنهـــــــــــــــــــــانیم
شمع جان را شب سحر گشت و ندانستی دریــغ
یک شبی زان یک هزار و یک شب تنهـــــــاییم
شب پی شب گشت و شد دوران هجران و فراق
حیف از آن شبهای وصل و مستی و بی تـــابیم
از شرار عشق عالمگیر و حسن تو کنــــــــون
پر شده در عالمی آوازه ی شیـــــــــــــــــــداییم
در برم بودی و رفتی و زدی راه دلــــــــــــــــم
من بماندم شهری و شور و شر رســـــــــواییم
دلبرا عشقت ز تو شد باوفاتر زان که تــــــــــو
رفتی و هر روز و هر شب او دهد دلـــــــداریم
                                        هفتاد و دو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر