۱۳۹۲ دی ۸, یکشنبه

طلوع و غروب تو

خورشید
به اندازه ی همه عمرش
بر زمین طلوع کرد
تا آمدنت را
چراغان
به جشن بنشیند
و تا همه ی عمرش غروب خواهد کرد
تا رفتنت را اندوهگنانه
به عزا بنشیند.
این سان
غروب دلگیر است
همیشه
همه را;
کم می آورند
تو را.ششم دی ماه نود و دو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر