۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

آرزو

دیرینه آرزویم را

– بوسه ای –

براوردی و

شاد کردی روانم را

اما بر سنگ گورم.

مگر فرقی برایت داشت؟

پس شاد بادا

بر تو

آرزوی من!

Wednesday August 23, 2006 - 02:51

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر