۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

رویای صادق

در پریشان ترین شب ِ تاریخ

          که من درهای عشق را

          تنها نگاره هایی از دروازه های بهشتی بر دیوارهای سنگی یافتم

          رویای گفت و گوی ِ با تو

                   ای صادق ترین!

          هدایتی بود خوش یمن و با مسما

                   به هر فرجامی

راست و تلخ.

                    ***

مرگ ِ تو را

          جز به سرخوردگی با همان پر نگار دیوار و

خفقانی که گرفتی

می توان دریافت آیا؟

          ***

ای نمادگونه های معشوقه گی!

اینک

عشق

پتیارگی تان را به زانو نشسته

تا شما به رقص آیید

                   هرزه وار؛

                   چون سرشت تان.

          سی ام اردیبهشت ماه هشتاد و شش

             پس از دیدن خواب صادق هدایت                                                               

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر