۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

نماز عشق

من امشب

          مردار ِ عشق را به نماز ایستادم

          که به  زندگی

          زهرخند ِ فاحشه اندیشان را

          بر فاحشه تنان

          بس ناکِسانه

دیدم.

در این دیار که من ناپاک ِ آنم

زگیلی زشت و چرکینم به روی ِ چهرۀ زیبای زندگیتان

بر آن گونه که سرخ ِ بوسه ای با بوی ِ تلخیست

بهشت ِ پاکان و راستان را چه شهرآشوبی خواسته ام!

 

            پس تو ای تهی از هر پلیدی!

ای پیراسته!

نیالای آن تن ِ پاکت

به پیکروارۀ ناپاک ِ من!

من این راه ِ دراز و دور ِ با تو را

رهزنی بودم ولیکن همرکابت!

چه پستم! پس

دیگر از بخشش

سرودی می نخوانم که

به این بیراه

بایدم سر داد.

ای شما پیش آهنگان ِعشق و مهر!

عشق ارزانی ِتان!

هر خیانت

هر دروغ

پیشمرگ ِ راهتان!

                     بیست و نهم اردیبهشت هشتاد و شش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر