۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

نگاه

وقتی نگاه امروزم را

آنگونه که نیست دیدی

دریافتم که نگاه دیروزم را نیز

آنگونه که بود ندیدی

و درمی توانم یافت

دلها سخن که با تو گفتم

چه سان نشنیدی و

لبهای مرا

آه ...

نخواندیشان.

گله ای نیست

من آواز ِ دلارای ِ سکوت ِ تو نبودم.

                  آبان هشتاد و هفت

۱ نظر:

  1. I'm sorry, I do not understand Arabic, but I love the picture/banner in your blog. Just saying.

    پاسخحذف