۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

باور آمدن تو

آمدنت را باور ندارم

بعثت ِ تو

          به رسالت عشق

          رستاخیزی بود

          بر تن بی جان شدۀ من

          در زندگی ِ جان گزا

 

نزول ِ عشق آیه های سورۀ انسان

عروج احساس

          تا عرش یکتایی

            از فرش چند رنگ.

 

ریزش ِگناه

در پرستش ِ تنت

به زیارت ِ دستانت

و ستایش ِچشمانت.

شکفتن ِ واژه

          رقص وار.

 

تن ِ خاکیت

          مُهر ِ عبادت ِ آسمان.                        

                      آبان  هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر