۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

پیشگاه تو

در پیش تو

باید یکسر تو بود

وگر منی باشد

دیگر یکی بودنی نیست.

                      آبان هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر