۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

داد و ستد

به خُرد دروغیت

سِتُرگ عشقی آتشین

به خاکستر گرایید.

به انتظار ِ بادی نشسته ام!

            نوزدهم بهمن هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر