۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

یلدا

یلدا

چند آنی از دیگر شبان درازتر نیست

اما همان

از همه شبهای سال دیگرترش می سازد.

ما نیز می توانیم دیگر باشیم.

Saturday December 31, 2005 - 02:59pm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر