۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

تن آمیزش

سرود ِ نیایش ِ تن امیزی ما

          نمازی بود

                   عشق را

                          سرشار؛

و به کفر ِ دروغ ِ تو

شد گناهی نابخشودنی

           که دوزخ ِ هیچ آیین را

نیست یارای زدایش ِ این نیرنگ.

          سی آبان هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر