۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

آتشبار

زیر آتشبار ِ بوسه هایت

ای بی ترحّم!

این نیمه نیم جان را هم

          بِـِدَر کن از تنم.

                   بتاز!

به نیستی بسوزانم

          از این هستی ِ بی عشق

تا به پرواز آید این روح ِ به رنج از این جهان ِ بی انسان.

بیایم تا سرای ِمهر

          به میزبانی ِ لبانت

                به ضیافت ِ عشق.

   شش آذر هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر