۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

پنجره

خسته و دلگیر

دَمخور ِ پنجره ای هر شب

به تکاپو

          یاد ِ تو را می پویم و این پنجره باز

تکرار حضورم را

می سپارد به تحمّل.

در پَسَش

دیگر خبری نیست.

 

دیگر خبری نیست

نه از چلچله ای روی درخت

نه شقایق به خرابه

نه ز ِ جیرجیرک ِ یکسر همه آواز

و نه از زمزمۀ باد

دیگر خبری نیست

 

پیش چشمان

رژه ای از تـَه ِ سیگار و

تلی جعبه

وه که چندین یاد و خاطر سوختند و شدند دود ِ هوا؟!

 

غـُرّ ِش ِ بی رحم و نـَخَراشیدۀ یک ماشین

می دَرانـَد

خاطر ِ خاطره انگیز ِ شب و

                             شعر و

                                 نـَفـَسهای مرا      

                                       یاد تو را.

                           بامداد دهم آذر هشتاد و هفت

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر