۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

توشه ی دانستن

باز سالی

از پس ِ دیگر سال گذشت

و این گذر

دانایی ِ بسیار ندانستن ها

بر سر

فروکوفت.

و ما

با اندک توشه ای ازدانستن

بیکران ندانم ها را

چون همیشه

درمی نوردیم

به نیروی عشق

و گریز از تنهایی.

نوروز هشتاد و چهار


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر