۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

جشن تو

آغاز ِ تو

شادمانه ترین ترانه است

اگرچه مرا

          خود مرگی بود به تاوان ِ یک جان

اما به جانها که تو خواهی بخشید

          یک جان را چه بهایی؟!

 

به رقص آ !!

امروز جشنی است,

          به افتخار تو

          میزبانِ تویی و میهمان تو.

شادمانگی آنست که تو آفریدیش.

فرخنده جشن ِ تو خجسته باد

          بیافرین هر روزت را.

                                                          سیزدهم دی هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر