۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

بودن؛ نبودن

بودن رستگاری و

نبودن تباهی ست و

 نابکاری

بودنت حرمت زندگی ست

پاسبان هر زیبایی

که به آنی نبود,

          زشتی

       کسوفی ست فراگیر و سایه گستر

       فرّاش تیرگی و گرفته دلی

                   ازنیاز به نور

                           به تو

                           به حضورت

                           و به راستی.

 

 

                       بیست و پنجم آبان هشتاد و پنج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر