۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

زادروز

آمدم

در چنین روزی

چون دیگر روزان ِ سال.

و هر روز

چون من

بسیار آمدند.

هر روز

زادروز من است.

بر من خجسته باد عشق,

هر روز

 بر من هدیه شد

مهرورزی.

و جاری باد این مهر بر شمایان

در دل دارم

بدان را و نیکان را

در نهادم

شکوهمند هنری نهاده است

                   -دوست داشتن-

برنامده از بس ورزندگان ِ مهر؛

آنچه از آن بسیار

مرا دیگر کرده.

و شادم به این دگرباشی

خجسته بر شما این دگره

پاشیده بر شما این مهر.

 

هجدهم دی هشتاد و چهار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر