۱۳۸۸ مرداد ۹, جمعه

بغض چشمان تو

هزار هزار بوسۀ ملتمس ِ من

ارزانی ِ بُغض ِ زیبا و دلگیرانۀ چشمانت

که امروز

تنها دلیل ِ هستن ِ من

در کویر ِ زندگی اند.

                 خرداد هشتاد و شش

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر